Rólunk

Szakmai stáb:

FDobrovits-Csaba-Peter-150x150
Dobrovits Csaba

Egeresi-Zsuzsi-150x150
Egeresi Zsuzsanna

Foto-Soos-Zoltan-400px
Soós Zoltán

Beszkid-Attila-150x150
Beszkid Attila

Kapcsolat: H-1138. Budapest Népfürdő utca. 18-20.

Dobrovits Csaba: +36 20 912 4637

E-mail: csaba.dobrovits@gmail.com

Edzésidőpontok: Edzésidőpontok


Budapesti Elektromos Sportegyesület Kézilabda Szakosztály csapatai:

 • Férfi ifjúsági
 • Fiú serdülő
 • Fiú U15
 • Fiú U14
 • Fiú U13
 • Fiú U11 – szervezés alatt

Hírek

KEDVES SZÜLŐK!

Örömmel várjuk az átlagnál mozgékonyabb 2005. és későbbi születésű fiúkat az Elektromos Kézilabdacsapat edzésein.

Célunk a mozgás, a sport megszerettetésén túl, a csapatban való együttműködésre való ösztönzés.

MIRE SZÁMÍTHATNAK, HA ELLÁTOGATNAK AZ ELEKTROMOS SPORTTELEPRE?

 • Biztonság és kiváló infrastrukturális körülmények.
 • Gyakorlott és eredményes edzők.
 • Remek gyermek és szülői közösség.
 • Versenyzési lehetőség a korosztályos tornákon, bajnokságokon.

NE HABOZZON, TEKINTSE MEG EDZÉSEINKET!
További tájékoztatásért és az edzésre való bejelentkezéshez* kérjük telefonáljon:

Dobrovits Csaba
tel.: +36 20 912 4637
Elektromos Sportpálya
Népfürdő u. 18, 1138 Hungary
E-mail:  csaba.dobrovits@gmail.com

*Az Elektromos Sportpályán biztonsági portaszolgálat működik, ezért kérjük bejelentkezését az első edzéslátogatás előtt.

Tromos-Kezi-web-1

Tromos-Kezi-web-2

Tromos-Kezi-web-3


Koncepció

 

Magyarországon a pályaidőhöz kötött sportágak tömegsport bázissal, sport szakági iránymutatással működnek

Az 1922-ben alapított Budapest Elektromos Sportegyesület régi hagyományokkal rendelkező, a kézilabda sportágakban jelenleg az utánpótlás-nevelő munkában résztvevő egyesület. A sporttevékenység fókuszában a kisiskolás korosztály áll. A 8-14 éves korosztályban az oktatás tömegsportjelleggel működik.  Ezen sportágak esetében a mozgás összetettsége, a fizikai erőnlét és a pszichológiai érési folyamat miatt a sportolói tehetség és az élsportra való elhivatottság 14-16 éves kortól állapítható meg.

Az edzők a gyerekek oktatását a kézilabda szövetség szakmai iránymutatásával összhangban, edzői képzéssel és kötelező szakmai továbbképzésekkel végezhetik.

 

Kézilabda oktatás kisiskolás és óvodás korban

Koncepcio-01
Ebben a korban a legfontosabb feladat a gyerekekkel megszerettetni a mozgást, a labdajátékokat. A mozgás koordináció fejlesztése különböző eszközökkel, valamint a labdás ügyesség alapjainak kialakítása játékos formában. A program legfontosabb célja az óvodákkal való együttműködés kiépítése. A gyerekekkel a mozgás, sportolás megszerettetése. A kiválasztott óvodákba járó gyermekek felmérése, tehetségek kiválasztása. A következő évi csoportok kialakítása, a gyerekek célzott irányítása illetve a lehetőség biztosítása, egyesületben való sportolásra. Az edzéseken minden feltétel adott a gyerekek kiváló körülmények között való sportolásához. Havi rendszerességgel programokat biztosítunk, versenyeken veszünk részt. Egyesületünk sporteszközöket, felszereléseket és a szakmai programot is biztosítani kíván a csatlakozni vágyó óvodáknak!

Az Elektromos Sportegyesület céljai:

 • Minél több gyermekkel már kis korban megismertetni a kézilabdázás örömeit, ezáltal megszerettetni a rendszeres testmozgást.
 • A gyermek egész személyiségének, képességeinek önmagához mért fejlesztése. Az önfegyelem, önismeret, az alkalmazkodóképesség és a becsületesség a mindennapos edzésmunka nevelési váza legyen.
 • Az edzői csoport megjelenésével, viselkedésével, társas kapcsolatokban való részvételével példaként álljon a gyermekek előtt.
 • Azoknak a tehetséges gyerekeknek pedig, akik a későbbiekben versenysportként komolyabb szinten kívánják folytatni a kézilabdát, megadni a lehetőséget a képzések színvonalával és a későbbi versenyeztetés biztosításával az esetleges profi pályafutás elindításához. Jelenleg is nagyon sok Egyesületünknél nevelkedett játékos játszik a Magyar Bajnokság élcsapataiban, a korosztályos és a felnőtt válogatottban egyaránt. A teljesség igénye nélkül: Zubai Szabolcs, Stranigg János, Fekete Dávid stb.

Ebben a korosztályban rendkívül nagyok lehetnek az eltérések a gyermekek alkati és pszichomotoros fejlettségében. Így elsősorban a játékkészség alapjainak lerakásáról beszélhetünk. Az alapozó jellegű képességfejlesztés domináljon, hiszen a korcsoport testi és szellemi fejlettsége lehetővé teszi a sokoldalú képzési anyagot továbbá a sokoldalú alapozó jellegű motorikus képzést.

A gyakorlatanyagokat összeállításában figyelni kell, hogy abban a sportág labdás és labda nélküli gyakorlatait alapfokon, egymásra épülően lehessen végrehajtani.

A természetes és labdás mozgásanyag, a torna, az atlétika bázis mozgásanyaga, a különböző akadálypályák felépítésével, egyensúlyi testhelyzetekben való sor- és váltóversenyekkel gyakoroltatható.

A fiúk, lányok együttjátszásából adódó kedvező pedagógiai helyzetek kihasználása a nevelésében.

A korosztály technikai és taktikai tartalmú képzései:

 • A labda egykezes fogásmódja, tartása különböző helyzetekbe emelve, lendítve, továbbá változatos kidobóhelyzetekhez történő zökkenőmentes alkalmazkodás
 • Különböző magasságban és különböző irányból érkező labda elfogása és felkészítése kidobóhelyzetbe
 • Folyamatos átadási feladatok tudatosan kialakított lábmunkával
 • A labda változó távolságban való adogatása párokban és hármasával
 • A játékban meglévő futómozgások, megállások, fordulatok, irányváltoztatások, megindulások, egyszerű változatainak folyamatos gyakorlása
 • A labdavezetés és a labdáért való szabályos küzdelem technikai elemeinek megismerése, gyakorlása, alkalmazása

 

A kiválasztás – képzés – tehetséggondozás egység modellünk elemei maximálisan illeszkednek a Magyar Kézilabda Szövetség képzési tervéhez és stratégiájához:

 • Sportolást és tanulást összehangoljuk. Célunk a fizikális és szellemi terhelés helyes arányának kialakítása, az edzések közötti szabadidő célszerű kitöltése (együttműködés a közoktatási intézményeink igazgatóival, a testnevelőkkel, a pedagógus testületekkel, a városi térségi kulturális szakemberekkel), a játékosok napi elfoglaltságának és érdeklődési körének megfelelő oktatási intézmény megtalálása és a személyiségnek, érdeklődésnek, előképzettségnek megfelelő oktatási forma kialakítása.
 • Sportolói pályafutás építése – az önmenedzselés igényének kialakítása, az önképzés megvalósítása, ezzel a sportteljesítmény színvonalának állandó növelése, teljesítményorientált személyiség kialakítása. A sportolói pályafutás tudatos irányítása érdekében együttműködést alakítunk ki TS Szakmai Kollégium tagszervezeteinek képviselőivel a sportszakember képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények vezetésével.
 • Fiatal kézilabdázók felkészítését kiemelt feladatunknak tekintjük. A sportolás utáni, civil életre fel kell készítenünk sportolóinkat. A tanulás folyamatában kialakítjuk az életúton át tartó tanulás (Life Long Learning) igényét és szokásrendszerét, alkalmazzuk és megismertetjük a távoktatás (e – learning) módszerét, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség segítségével bízunk benne, hogy bekerülnek sportolóink, szakembereink, hosszú távú képzésekbe (pl. MOB – Életút program) elsősorban szakképzés, nyelvoktatás, média ismeretek, informatikai- és menedzserképzés megvalósításának területén.
 • Sportszakember továbbképzés helyi modelljének kialakítása, központi programokban való bekerülésre törekvés. Nevelési modellünk célja fiatal és utánpótlás korú sportolók, valamint egykori sportolók felkészítése sportvezetői, edzői, játékvezetői, versenybírói, sportorvosi vagy más egyéb sportszakmai tevékenység hivatásként való gyakorlására.

A központi stratégiai célkitűzésekkel szinkronban helyi szinteken kívánjuk egy új dimenzióba helyezni a kézilabdához kapcsolatos szaktudást. Ez a kérdés programunk sikerének legfontosabb eleme. A tudás milyensége a XXI. század kulcskérdése. Ha a szülők érzik, hogy felkészült szakemberek foglalkoznak gyermekeikkel, akkor érdemesnek tartják áldozataikat. Igénylik, hogy a sport ismételten vállalja fel – rendszerváltás után háttérbe szorult – nevelési funkcióit. Legyen ismét fegyelmezett, minőségi munka. A város, a térség nem hagyhatja, hogy a fiatalok elszakadjanak a településtől, a tájtól, de ehhez elő kell készíteni a jövő munkahelyeit, kilátásokat kell mutatni a sportolói lét utáni időszakra is. Nem jó trend az, ami kialakult, hogy a fiataloknak választaniuk kell a sportolás és a tanulás között! A sport váljon ismét egy intelligens, perspektívát mutató tevékenység, ehhez a jövő útjait láthatóvá kell tenni.

 

Kézilabda oktatás a „Tromoson”

Koncepcio-02Kézilabdaedzést 3 korosztályban, heti 4 alkalommal tartunk. Kezdő csoportunk az idén első osztályos, 6-7 éves korosztály, ahol a gyerekek egy része testvérként kezdett kézilabdázni.

Minden korosztály számára nyitott a heti 1 alkalommal tartott „mozgáskoordinációs, erőnléti edzés”, melyet edzőink tartanak. Az edzés célja a harmonikus izomfejlődés, a sérülésveszély csökkentése, a helyes mozgásforma kialakítása.

Összetartó és támogató gyermek és szülői közösség jött létre. A gyerekek közös programokat szerveznek a pályán kívül, a szülők egymással összefogva látogatják a mérkőzéseket. A szülői közösség kialakulását évente 2-3 alkalommal szervezett programmal segítjük elő, ilyenek a már hagyományos Mikulás és évzáró rendezvényein.

 

Versenyzési lehetőség önkéntes résztvétellel

A hazai intézményi és törvényi kereteknek megfelelően a csapatsportokat választó gyerekek – szülői hozzájárulással – amatőr sportolóként kerülnek regisztrálásra a Magyar Kézilabda Szövetségnél. A Magyar Kézilabda Szövetség minden évben regionális (esetünkben Budapesti) és országos korosztályos bajnokságot hirdet, melyre a csapatok és a sportolók nevezése önkéntes. Az országos bajnokság keretein kívül a sportegyesületek kézilabda tornákat vagy meghívásos kézilabda kupákat szerveznek, lehetőséget adva a csapatoknak a megmérettetésre.

A tornákra való nevezésről az edző javaslatára, az edző a szülők jóváhagyásával dönt.

A gyerekek szeretnek játszani és ritka kivétellel szeretnek versenyezni. A gyerekek és a szüleik részéről egyértelmű elvárás a versenyeken való részt vétel. Az edző szakmai feladata és felelőssége, hogy a csapatokat az érési szintjüknek megfelelő versenyekre nevezze, hogy a megmérettetés egyben kihívás és örömforrás is legyen számukra. Edzőmérkőzéseket szervezünk, annak érdekében, hogy fokozatosan tanulhassák meg a csapatjátékban elengedhetetlen bírói jelzéseket, a játék szabályrendszerét és fejlesszük a megosztott figyelem képességét (játékostársak, bíró, edző).
Koncepcio-04

 

Sportágválasztás motivációi, szülői támogatás

Az Elektromosba érkező gyerekek jellemzően erős családi háttérrel, a tanulás, sportolás iránt elkötelezett családokból érkeznek. A gyerekek neves budapesti iskolákban, jó tanulmányi eredmények mellett sportolnak.

A szülők számára fontos, hogy gyermekeik biztonságos és motiváló környezetben sportoljanak, hogy a sportéletük részévé váljon. Védőközösségként tekintenek a Tromos csapatára. Aktívan részt vesznek az edzésen kívüli teendőkben, a gyermekek versenyeztetését támogatják. Gyermekeik személyiségfejlesztésének részeként ösztönzik őket a „következmények nélküli” megmérettetésre.

 

Eredményeink

Utánpótlás csapataink az elmúlt években, az Országos Gyermekbajnokságban többször is dobogós – ezüstérmes – helyen végeztek, számtalan utánpótlás tornát nyertek meg, kiválóan szerepeltek a Szlovéniai Izolán – több mint 160 csapat részvételével – megrendezett Eurofest Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Fesztiválon is, ezzel is prezentálva szakmai és nevelő munkánk folyamatosan magas színvonalát.

Támogatás

Egyesületünk részére a Budapesti Elektromos Művek Nyrt folyamatosan biztos hátteret nyújt, színvonalas szakmai utánpótlás munkánkhoz.

A kiemelt sportok támogatására az elmúlt évben sikeres TAO pályázatot adtunk be, amelynek szakmai programja illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai, fejlesztési programjához.

Az idei évben is beadtuk pályázatunkat az utánpótlás nevelési program tovább fejlesztésére, a kitűzött céljaink elérése érdekében.

Természetesen más Gazdasági Társaságok is támogatnak és a jövőben is támogathatják a Tromos kézilabda utánpótlás csapatát, ezzel is elősegítve a szakosztály régi hagyományaihoz méltó színvonalas és eredményes utánpótlás nevelést.

 

Szakmai programterv

 

U-8-9-éves korcsoport

Kezdeti fázisában elképzelhetetlen, hogy egy gyermeknek a felnőttek játékát tanítsuk.

Fontos, hogy a játékot a gyermekek speciális fizikai és viselkedésbeli szintjéhez igazítsuk.

A pálya, a kapu, a labda méretének egyszerű csökkentése nem elégséges.

Törekedjünk, a gyermekek képességei szerinti csoportok kialakítására, lehetővé téve a barátságok kialakulását és a játék megszeretését.

A kézilabda bevezető szakaszában a lehető legjobb szinten kell elsajátítani azokat a képességeket, amelyek alkalmassá teszik a későbbi felnőtt kézilabdára a gyermeket.

E korcsoport a kézilabda utánpótlás nevelés legkényesebb korosztálya.

Élménynek és sikerélménynek kell a meghatározónak lenni.

Több sportágú edzés megvalósítására kell törekedni

A komoly szakmai munka mellett a gyermekek egészségre nevelése a legfőbb edzői feladat.

Megfelelő versenyeztetés mértékének kialakítása

 

Főbb feladatok

Edzésfolyamatot befolyásoló edzői elvek:
Koncepcio-05

 • Tudatosság
 • Rendszeresség
 • Érthetőség, kommunikáció
 • Egyéni bánásmód
 • Szemléletesség
 • Jellem
 • Hozzáértés
 • Gondoskodás, bizalom-építés

 Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése

 • A koordináció fejlesztése prioritást élvez a kondicionálással szemben.
 • Általános és speciális ügyességfejlesztés
 • A gyors reakcióképesség fejlesztése
 • Ügyesség magas szintre fejlesztése
 • A fölösleges pluszmozgások eltüntetése
 • Labdás és labda nélküli gyakorlatok természetes mozgásának elsajátítása

Technikai, taktikai képzés

 • Alapvető motoros képességek, átadás, elfogás, labdavezetés
 • Szabad terület elfoglalása, üresre futás, felismerés
 • Ellenféllel szembeni helyezkedés, távolság felismerés, annak helyes megválasztása
 • A technikai képzés fontos alapelve a labda középpontba helyezése.

Személyiségfejlesztés

A sport az élet nagyon fontos tényezője, ami lehetőséget ad az önbecsülés kialakítására.

Teljesítményre való törekvés, magatartásformák helyes kialakítása.

Higiéniai szokások rendszeres kialakítása

 

U  10-12 éves korcsoport

Főbb célok:

Figyelemmel kísérni a gyerekek fejlődését:

 • Posztok szerinti kiválasztás megkezdése
 • Kézilabdához való kötődés megszilárdítása
 • Izomzat erősítése saját testsúllyal végzett gyakorlatokkal
 • Csapatszellem kialakítása, erősítése
 • Versenyszellem erősítése
 • Szabályismeretek erősítése

Kondicionális- és koordinációs – képességfejlesztés:

 • Általános erőfejlesztés
 • Gyors reakcióképesség fejlesztése
 • Láberő fejlesztése
 • Ügyesség fejlesztése

Technikai, taktikai képzés:
Koncepcio-08

 • Labdavezetés, labdakezelési készség megerősítése
 • Különböző átadás fajták gyakorlása
 • Szabad területre futás gyakorlása kihasználása, társak ezáltali helyzetbehozása.
 • Különböző cselformák elsajátítása
 • Ütközések, sáncolások technikájának elsajátítása
 • 3-2-1 –es védekezési forma gyakorlása, alkalmazása
 • 1-1 elleni támadás/védekezés
 • páros kapcsolatokból való kapura lövés
 • támadómozgások ismerete
 • 3-2-1-es védekezés elleni támadás gyakorlása
 • húzás fogalmának elsajátítása
 • egyszerű keresztmozgások, befutások gyakorlása

 

U-13-14-éves korcsoport

Feladataink:

A  korosztályban már megtanult mozgásokat tökéletesítjük, és újabb technikai,  taktikai elemekkel bővítjük.

Különböző támadási és védekezési rendszereket tanítunk meg, amiket a bajnoki mérkőzések mellett edzőmérkőzéseken is gyakorolhatnak. Nagyon fontos a csapatszellem fejlesztése. A játékos az egyéni kezdeményezéseket támadásban és védekezésben használja a csapat érdekében.

El kell kezdeni a speciális posztképzést.

Képességfejlesztés:

 • A kézilabdajáték technikájának fejlesztése, ügyesség magas szintre fejlesztése
 • A bemelegítés és nyújtás tudatos használata, gimnasztikai sorozat önálló elvégzése
 • Saját testsúllyal történő erősítés, általános erősítések, a sérülésmegelőzés szempontjából izomcsoportok, ínak erősítése
 • Alapállóképesség, hosszabb távfutások, dinamikus gyorsaság fejlesztése

Technikai, taktikai képzés :

 • Védekező alapmozgások, ütközések technikája, test test elleni játék használata, szabályos védekezés, és a váltások összezárasok használata
 • Mélységben tagolt védekezési formák (5+1 , 4+2, 3:2:1-es ) tanítása
 • Kapusképzés, alapmozgásai, együttműködés a védelemmel
 • A labdanélküli mozgások, indulócselek tökéletesítése
 • Magabiztos labdakezelés, különböző dobások helyes technikájának pontosítása, lővőerő fejlesztése
 • Támadásokban a keresztmozgásos, húzásos játékok tudatos használata, a zárások alkalmazása különböző védekezési formák ellen
 • Gyors és szervezett lerohanás, visszarendeződés

Koncepcio-09
Koncepcio-10