Rólunk

Az egyesület szervei

 

Küldött közgyűlés

Az egyesület legfőbb szerve a tagok által választott küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés működési szabályait, hatáskörét, határozathozatali rendjét az alapszabály tartalmazza.

Ellenőrző bizottság

Az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére a tisztújító küldöttközgyűlés háromtagú ellenőrző bizottságot választott.

Az Ellenőrző bizottság elnöke: Szilágyi János

tagjai: Machács Attila, Tóth András

Az Ellenőrző bizottság működési szabályait, hatáskörét, jelentéstételi rendjét az alapszabály tartalmazza.

Elnökség

Az egyesület tevékenységét a két küldöttgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség hét tagból áll: elnök, alelnök, 5 elnökségi tag.

Az elnökség hatáskörét, működését az alapszabály tartalmazza.

Szakosztályok

Az elnökség az egyesület által működtetett sportágakban szakosztályokat hozott létre.

Az egyesület szakosztályai:      

Asztalitenisz szakosztály

Evezős szakosztály

Kézilabda szakosztály

Labdarúgó szakosztály

Teke szakosztály

Tenisz szakosztály

Természetbarát szakosztály

Vitorlás szakosztály

Az egyesületben szabadidősport keretében működő pártolói kör is működik.

Feladataikat, tevékenységüket az alapszabály szerint végzik.

 

Az egyesület tisztségviselői

 

Elnök

Nemesházi László

Alelnök

Mocsári András

Elnökségi tagok

Lejtovitz László, Kiss Sándor, Gyarmati Robin Dezső, Nagy-Molnár István Szabolcs, Hegedűs Ákos

Feladataikat, hatásköreiket az alapszabály és munkamegosztásuk tartalmazza.

Könyvvizsgáló

Az egyesület könyvvizsgálójává a Küldött közgyűlés Dr. Guttmann Györgyöt választotta.