BUDAPESTI ELEKTROMOS SPORTEGYESÜLET KÖLTSÉGVETÉS A 2017-2018 ÉVADRA  
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN             44 025 500   
Sporteszköz-sportfelszerelés  költségei             7 219 000   
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök költségei                   66 500   
Személyszállítási költségek             2 650 000   
Nevezési költségek                400 000   
Rendezési, felkészítési, képzési költségek                900 000   
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségek             3 250 000   
A programban részt vevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai           23 040 000   
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja             6 500 000   
                                 -     
TELJES TÁMOGATÁS HATÁROZAT SZERINT JÓVÁHAGYVA ÖSSZESEN             44 025 500