Rólunk

Az egyesület szervei

 

Küldött közgyűlés

Az egyesület legfőbb szerve a tagok által választott küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés működési szabályait, hatáskörét, határozathozatali rendjét az alapszabály tartalmazza.

Ellenőrző bizottság

Az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére a tisztújító küldöttközgyűlés háromtagú ellenőrző bizottságot választott.

Az Ellenőrző bizottság elnöke: Szilágyi János

tagjai: Dr. Lukácsy Beáta, Wilk Józsefné

Az Ellenőrző bizottság működési szabályait, hatáskörét, jelentéstételi rendjét az alapszabály tartalmazza.

Elnökség

Az egyesület tevékenységét a két küldöttgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség hét tagból áll: elnök, alelnök, 5 elnökségi tag.

Az elnökség hatáskörét, működését az alapszabály tartalmazza.

Szakosztályok

Az elnökség az egyesület által működtetett sportágakban szakosztályokat hozott létre.

Az egyesület szakosztályai:      

Asztalitenisz szakosztály

Evezős szakosztály

Kézilabda szakosztály

Labdarúgó szakosztály

Teke szakosztály

Tenisz szakosztály

Természetbarát szakosztály

Vitorlás szakosztály

Az egyesületben szabadidősport keretében működő pártolói kör is működik.

Feladataikat, tevékenységüket az alapszabály szerint végzik.

 

Az egyesület tisztségviselői

 

Elnök

Jamniczky Zsolt

Alelnök

Végh Kálmán

Elnökségi tagok

Balázs János Gábor, Béres József, Kiss Sándor, Kovács János, Nemesházi László

Feladataikat, hatásköreiket az alapszabály és munkamegosztásuk tartalmazza.

Könyvvizsgáló

Az egyesület könyvvizsgálója a társaságcsoport vizsgálatát is végző Pricewaterhouse Coopers könyvvizsgáló iroda.

Sportiroda

Az egyesület adminisztratív, gazdálkodási, szervezési és egyéb feladatainak ellátására sportirodát hozott létre. A sportiroda ügyvezetője: Pallagi Róbert. A sportirodát az elnök felügyeli.

Kövess minket!