Teniszpályák használati rendje

Tisztelt Sporttársak!

A Budapesti Elektromos Sportegyesület Elnöksége és a Tenisz szakosztály vezetése a teniszpályák használati rendjét az alábbiak szerint szabályozza.
A teniszpályák igénybe vehetők minden nap 6. 00 – 22. 00 óráig. (Napi karbantartások a kiírások szerint)

Játékidő:
•    A játék csak a bérelt időtartamra szól. Az utolsó 5 percben szíveskedjenek a pályát lehúzni és a pályavonalakat megtisztítani, az eszközöket a helyére tenni, így az Önök után következő sporttárs idejét is tiszteletben tartják.
•    Ha Önnek órakezdésre az elvárt állapotban nem adják át a teniszpályát, kérjük, jelezze a sportiroda felé.

Pályafoglalás, használat és lemondás:
A teniszpályák üzemeltetési rendje évszakfüggő. Az időjárás függvényében az aktuális hirdetmény szerinti időintervallumban nyáron hét pálya, télen kettő fedett pálya üzemel.
•    Pályát foglalni csak érvényes belépővel, szakosztályi tagsággal és kiegészítő tagdíj befizetésével lehet.
•    Pályabérlésre a teniszpálya szabad időpontjaiban van lehetőség
•    A szerződéses bérlők a szerződés szerint léphetnek be, és vehetik igénybe a pályákat.
•    Az alkalmankénti bérlőnek a pályára menetel előtt ki kell fizetni a foglalt időpontot a portaszolgálatnál, ahol teniszkártya belépőt kap a bérelt időszakra.
•    Az örökös tag, heti egy alkalommal 1, 5 órát térítésmentesen használhatja a pályát, amennyiben nem tud megjelenni, úgy a nevében játszók kötelesek kifizetni az óradíjat a sportirodán.
•    Az időben visszamondott (1 hét) foglalások pótolhatók, lejátszhatók egy másik, egyeztetett időpontban. (a lemondást írásban az istvan.pribek@tromos.hu  email címre kérjük jelezni.)
•    A pálya díját előre ki kell fizetni.
•    A pályák játékra való alkalmasságát/ alkalmatlanságát (pl.: eső) mindig az üzemeltető dönti el.
•    A pályafoglaló partnereinek is belépővel (teniszkártyával *) kell rendelkezni.
•    Teniszoktatást csak az egyesülettel szerződésben álló oktatók végezhetnek.
•    A mindenkori pályarend a pályák mellett megtalálható, melynek betartását a sportiroda és a létesítmény gondnoka jogosult ellenőrizni.
•    A pályadíjak, a szolgáltatások díjszabásai a mindenkori aktuális árlista szerint alakulnak.
•    A teniszpályát 10 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelettel használhatják.

Egyéb:
•    A pályán a teniszsport hagyományaihoz illő és elfogadott öltözékben kell megjelenni.
•    Közösen törekedjünk a tisztaság megőrzésére és a berendezési tárgyak állagának megóvására.
•    Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
•    A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használja.
•    Kérjük, óvják saját és sporttársaik testi épségét!
•    A játék során sportszerű és kulturált viselkedéssel mutassunk példát!
•    Ne zavarjuk mások játékát!
•    A teniszpályát igénybevevők egyetemes felelősséggel tartoznak – partnereik tekintetében is – a teniszpálya, a fedett pálya (sátor) és a hozzá kapcsolódó helyiségek és berendezések rendeltetésszerű használatáért.
•     A fedett pálya (sátor) használati rendjére vonatkozóan: A sátor túlnyomással működik. A bejárat zsilipes rendszerű. Egyidejűleg csak az egyik ajtó lehet nyitva, ellenkező esetben az ajtók becsapódnak, ill. kivágódnak. Kérjük, mindkét ajtót gondosan csukják be. A sátorban a fűtést automatika szabályozza. A hatalmas felület, illetve a nagy hő-veszteség miatt a téli maximum hőmérséklet 15-17 °C, ezért hosszú ruházat használata ajánlatos. A sátor üzemeltetését szakképzett munkatárs végzi, ezért a kezelőszervekhez – beleértve a világítás kapcsolót is – hozzányúlni tilos! Rendellenesség, illetve probléma esetén a személyzetet értesítsék 238-2325 telefonszámon!
•    Az Elmű-Émász Társaságcsoport vagy a bérlők bizonyos rendezvénye esetén a teniszpályák nem használhatók, helyette előre egyeztetett időpontban biztosítunk játéklehetőséget.
•    A teniszpályák használói is kötelesek betartani a Sporttelep általános használati rendjét.

* Teniszkártya

A szakosztályi tagok a lefoglalt, és kiírt pályára 1 főt a teniszpálya használatának idejére teniszkártyával behozhatnak. Páros játék esetén további külsős vendéget (második vendég) csak 600.-Ft – szolgáltatási díj fizetése ellenében, 2. teniszkártyával szabad behozni a pályára. Ennek értelmében: min. 2 fő szakosztályi tag kell, hogy a bérelt pályán legyen.
Külsős, belépővel nem rendelkező, alkalmi, valamint teniszpartnerek részére a portaszolgálat által kiadott belépőkártya a bérleti időszakra / maximum 4 fő részére személyi igazolvány leadása mellett/. A teniszpálya bérlésénél külsős igénybevevők maximum a szolgáltatás időtartama előtt 15 perccel, és a tenisz befejezése után maximum 60 percig tartózkodhat a sporttelepen. Amennyiben az alkalmi bérlők túllépik a tartózkodási időt, ki kell fizetniük az aktuális sporttelepi napi jegyet.
A portán minden esetben le kell adni a 4 játékos nevét.

Mindenkinek jó játékot és kellemes időtöltést kívánunk!